Vizite de studiu

Croind talente

Proiect în domeniul Învățământului Profesional și Tehnic Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021
2019-EY-PCVET-0004

Prezentare proiect

La nivel național, tendințele populației în calitate de consumator se modifică, calitatea fiind din ce în ce mai mult căutată și apreciată. Cearea și comercializarea produselor de înaltă calitate presupune existența unui anumit set de abilități (comune și particulare - în funcție de fiecare domeniu în parte) și o bună corelare a conținutului de formare cu cerințele și nevoile actuale, existente în cadrul activităților desfășurate de către agenții economici. Luând în considerare cele menționate mai sus, prin intermediul acestui program de finanțare (Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antrepenoriatul Tinerilor în România, 2014-2021), prezentul proiect are în vedere perfecționarea stagiilor de practică efectuate de către elevii din învățământul profesional, calificare "confecționer produse textile". Pentru a fi îndeplinit acest obiectiv, 9 persoane vor participa la activitățile de mobilitate, anume directorul Liceului Tehnologic "Ion Creangă" din Pipirig, 4 cadre didactice cu specializare în industria textilă, 1 cadru didactic cu specializare în limba engleză și 3 persoane din cadrul unui agent economic care colaborează cu instituția școlară (ADALIA BASMATH S.R.L.). Activitățile de mobilitate se vor desfășura în Polonia (partener Zespół Szkół Ekonomicznych din Polonia) pe parcursul a 5 zile.

Obiective propuse
1 - asimilarea de noi informațiiși abordări cu privire la modul de desfășurare a stagiilor de practică - va fi analizată desfășurarea acestor ore în cadrul agentulilor economici din Polonia.
Elementele de învățare identificate, vor fi utilizate drept exemple de bune practici, cu ajutorul acestora punându-se bazele unor noi metode și instrumente de învățare și evaluare a elevilor din cadrul liceului tehnologic.
2 - îmbunătățirea modului de abordare și de instruire a ucenicilor în cadrul agentului economic;
3 - facilitarea integrării a cel puțin 80% din elevii de specialitate în parteneriate cu agenții economici locali;
4 - îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice participante - va contribui la actualizarea conținutului educațional de specialitate și la corelarea acestuia cu cerințe reale ale industriei;
5 - îmbunătățirea cunoștințelor agentului economic - vizita de studiu le va îmbunătăți perspectivele și metodele de integrare a ucenicilor în mediul de lucru;
6 - implicarea în activități a elevilor din învățământul profesional, specializare "confecționer produse textile", prin intemediul cărora își vor îmbunătăți orele de practică și modul de însușire a cunoștințelor noi;
7 - diseminarea cunoștințelor și informațiilor noi acumulate - în acest sens va fi creat un site web, pe care vor fi postate strategiile abordate, volumul de cunoștințe acumulat, activitățile organizate. 

Rezultate de proiect

CDL clasele a IX-a, a X-a și a XI-a

3 variante de CDL pentru clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în concordanță cu evoluția industriei și cerințele agentului economic

Chestionare de evaluare

Chestionare de evaluare inițială, de parcurs si finala a desfășurării procesului de instruire practica a elevilor

Platforma de eLearnig 

Realizare platforma educationala pt 3 ani de studiu, 150 utilizatori/an. Realizare materiale educaționate (video, 3D, 95 de conținuturi interactive). 

Acorduri de formare 

3 acorduri de formare și învățare îmbunătățite pentru cei 3 ani de studiu - încheiate între școală și agent economic.

Ghid tutore de practică

Ghidul tutorelui de practică destinat tutorilor din firma de practică.

Jurnal de practică interactiv

Jurnal de practică interactiv, cu versiune digitală și prevazut cu instrumente de feedback, de urmarire a evoluției stagiarului și accesibil de către tutore, școala și familie

Prezentare proiect

Pregatire mobilitate

Desfasurare vizita de studiu

Realizare produse de proiect

Implementare produse de proiect in activitatea curenta

Contact

Liceul Tehnologic Ion Creanga Pipirig


Adresa:
David Creanga, Pipirig, Neamt

Contact:
0233 252 014
[email protected]

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 –2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă aautorului/autorilor.