Etape de proiect

Ciclul de viata al proiectului de mobilitati de formare Erasmus+, Educatie de calitate pentru elevii din mediul rural
2020-1-RO01-KA101-078339 

INFORMARE

Activitati realizate in scoala de echipa de implementare prin care profesorii vor cunoaste scopul, obiectivele proiectului, procedura de accesare a mobilitatilor de formare si tipurile de activitati de implementare specifice fecarui curs de formare.

SELECTIE

Elaborarea si publicarea Apelului de selectie, a Ghidului candidatului la mobilitatile de formare. Depunerea dosarelor de selectie, evaluarea si publicarea rezultatelor selectiei.

MOBILITATE

Realizarea activitatilor de pregatire pentru mobilitatile de formare, desfasurarea mobilitatilor de formare, completarea rapoartelor de mobilitate.

IMPLEMENTARE

Aplicarea in activitatea didactica curenta a competentelor si abilitatilor dobandite in urma activitatilor de formare, realizarea de activitati de diseminare proiect.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

din cadrul proiectului Erasmus+, Mobilitati de formare pentru cadrele didactice

Nume

Responsabil de proiect

Coordonarea activitatilor din cadrul proiectului si comunicarea cu partenerii de proiect.

Phoebe Farmer

Responsabil financiar 

activitatile financiare aferente proiectului, in concordanta cu regulamentele Erasmus+

Mary Page

Responsabil pregatire 

planificarea activitatilor de pregatire, analiza continuturi de curs, prezenta beneficiarilor si  rezultatele testarilor

Donald Walsh

Responsabil comunicare, imagine si diseminare

prezentarea activitatilor de proiect comunitatii locale si regionale, respectarea conditiilor Erasmus de promovare.

TIMELINE PROIECT

Planificarea activităților de proiect

Septembrie 2020
Octombrie 2020

1. Activități de informare

Activități de informare pentru cadrele didactice din școală, numire echipă de implementare.

Noiembrie 2020
Ianuarie 2021

2. Selecția beneficiarilor de mobilități de formare

Publicarea Apelului de selecție și a Ghidului candidatului, activități suport pentru persoanele interesate de procedura de selecție, depunerea dosarelor de candidatură, evaluarea acestora și publicarea rezultatelor.

Ianuarie 2021
Aprilie 2021

3. Pregătire participanți la mobilitate

Activități de contractare cu participanții selectați, de pregătire lingvistică, culturală și de pedagogie a stagiului de formare.

Aprilie 2021
August 2021

4. Participarea la stagiile de formare

Desfășurarea mobilităților de formare, activități de raportare și diseminare

Septembrie 2021
Iulie 2022

5. Activități de implementare a cunoștințelor dobândite în stagiile de formare 

Activități de implementare ale participanților la mobilitațile de formare, valorizare și diseminare, activități de raportare individuală.

Septembrie 2022

6. Raportare instituțională

Raportarea activităților de proiect realizată de Liceul Tehnologic Ion Creangă

PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROIECT

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație 2020