Educatie de calitate pentru elevii din
mediul rural 

ERASMUS+
2020-1-RO01-KA101-078339

PREZENTARE DE PROIECT

Liceul Tehnologic ‘Ion Creanga’ Pipirig doreste sa implementeze prezentul proiect in perioada 2020-2022 cu scopul de raspunde nevoilor institutiei. Ariile care necesita perfectionare sunt:
Mediul educational incluziv - Cadrele didactice au nevoie de informatiile si competentele necesare implementarii unui astfel de mediu, precum si de notiuni de introducere de noi metode si instrumente in procesul educational.
Absenteism/abandon scolar - Fenomenul de abandon scolar se manifesta mai ales in randul elevilor de liceu si scoala profesionala. Desi sitatia este mai buna in randul elevilor de ciclu gimnazial, amploarea pe care fenomenul o poate lua in mod accelerat, nu este de neglijat. Pentru a preveni acest fenomen, cadrele didactice trebuie sa dobandeasca competentele si cunostintele necesare combaterii evenimentelor izolate si a celor mai larg raspandite.
Comunicarea cu parintii - Gasirea de noi cai de comunicare si de cooperare cu parintii, presupune ca profesorii sa detina acel set de competente de baza care, sta la baza acestor doua procese.
Internationalizarea - Oportunitatea de a colabora cu institutii si organizatii din alte tari poate aduce multiple beneficii scolii si beneficiarilor directi si indirecti ai acesteia. Este necesara formarea unei astfel de echipe care sa poata genera un plan de internationalizare eficient si concret, si sa participe la proiecte la nivel european. Dezvoltarea internationalizarii accelereaza dezvoltarea institutiei in sine.
Avand in vedere analiza interna a nevoilor si factorilor care au impact asupra institutiei si procesului educational, am fixat obiectivele specifice ale proiectului ca fiind un raspuns la nevoile institutie. Acestea se axeaza pe intarirea caracterului incluziv a procesului educational, construirea de strategii de combatere a absenteismului si abandonului scolar, gasirea de cai eficiente de comunicare cu parintii, crearea unei echipe de internationalizare, in vederea cresterii vizibilitatii
institutiei si construirii de parteneriate internationale, imbunatatirea competentelor lingvistice si interculturale.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1 Crearea unui mediu educational incluziv prin sprijinirea directa si consilierea a cel putin 160 de elevi dezavantajati, marginalizati, cu risc de abandon, cu multe absente, pana la finalul anului scolar 2021-2022.
O2 Reducerea fenomenului de absenteism si abandon scolar, cu minim 15 % fata de ultimii 3 ani, in anul scolar 2021- 2022.
O3 Gasirea de cai eficiente de comunicare si colaborare cu parintii elevilor institutiei noastre, prin echiparea cu competente specializate a 4 cadre didactice de la toate nivelele de invatamant, pana la finalul anului scolar 2021-2020.
O4 Formarea unei echipe de internationalizare si proiecte in scoala, capabila sa acceseze finantari in cadrul noului program Erasmus si a altor programe, in vederea rezolvarii unor probleme existente si asigurarea accesului la activitati internationale pentru elevi, pana la finalul anului scolar 2021-2020.
O5 Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice (culturale, lingvistice, management, comunicare, coordonare, lucru in echipa) si asigurarea formarii a 20% dintre acestia intr-un mediu European, pana la finalul anului scolar 2021-2022.
Pentru indeplinirea acestora, 15 cadre didactice, reprezentand aprox. 20% din efectiv vor participa la 4 cursuri de formare. 
Participantii selectati in urma unui concurs, vor transfera competentele dobandite in cadrul institutiei si se vor implica in activitati menite sa maximizeze impactul si sa asigure sustenabilitatea.
Proiectul va avea impact la nivelul institutiei, dar si in cadrul comunitatii locale, incluzand parintii si famillile elevilor. 

CURSURI DE FORMARE

4 participanti, Organizator – ITC, Praga, Cehia

Participantii vor dobandi cunostinte despre mediul incluziv, metode si instrumente care pot fi folosite in procesul de integrare a elevilor care provin din medii defavorizate.

2 participanti, Organizator – ITC, Praga, Cehia

Participantii vor dobandi cunostinte esentiale in conceperea proiectelor de cooperare internationala, competente de management si coordonare.

5 participanti Organizator – IDEC, Piraeus, Grecia

Participantii vor dobandi cunostinte despre metode si instrumente inovative care vor fi folosite pentru cresterea interactivitatii si atractivitatii procesului educational, scopul final fiind reducerea absenteismului si cresterea gradului de implicare a elevilor.

4 participanti, Organizator – Primera Courses, Ljubljana, Slovenia

Participantii vor dobandi cunostinte despre cai si metode eficiente de abordare a parintilor si de comunicare cu acestia.

PREZENTARE PROIECT

2020-1-RO01-KA101-078339

Educatie de calitate pentru elevii din mediul rural

INTERNATIONALIZARE   PIPIRIG

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ, PIPIRIG

Contact

DAVID CREANGĂ, Nr. 464, COM. PIPIRIG, 617325,
Jud. NEAMŢ
[email protected]
Telefon: +4 0233252014

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație 2020