LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ, PIPIRIG
- proiecte europene -


Școala noastră își propune să

beneficiarii instituției prin programul ERASMUS+

Misiune și Valori

Școala are menirea să formeze baza educatiei, în vederea formării ulterioare prin învătarea pe tot parcursul vietii. Liceul Pipirig este deschis tuturor elevilor și, prin nivelurile și formele de învătământ, oricui dorește o formare educatională superioară.
Angajamentul este unul a unui învătământ de calitate (impact pozitiv la sfârșitul studiilor și pe parcursul acestora), urmând principiile democratice (egalitatea șanselor, capacitatea de decizie, nediscriminare, libertate de exprimare și informare, etc.), dar și sprijinirea în orientarea școlară și profesională, atât la sfârșitul învătământului obligatoriu, cât și prin oferirea de pregătire profesională.

MISIUNEA ȘCOLII

 LICEUL TEHNOLOGIC „ION CREANGĂ” PIPIRIG doreşte să fie o bază solidă în educaţia tuturor elevilor şi să ofere locuitorilor din comuna Pipirig (şi nu numai) oportunităţi de educaţie de calitate, de dezvoltare în spiritul armonizării culturii sociale cu dimensiunea europeană, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei. În aceasta şcoală, noi oferim tuturor elevilor şansa de a deveni parteneri activi în propria lor educaţie, astfel ca întreaga comunitate să se poată bucura de membri informaţi, activi, anganjaţi:

EDUCAŢIE
UNITATE
RESPONSABILITATE
OCUPABILITATE
PARTENERIATE
ACCESIBILITATE

VIZIUNEA ȘCOLII

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig oferă șanse egale pentru educatie şi cultură tuturor elevilor din mediul rural, promovând identificarea si dezvoltarea calitătilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul potrivit si să se adapteze la schimbările unei societăti dinamice.
De asemenea, dorim ca unitatea noastră să devină o instituţie integrată mediului socio-economic al zonei, astfel încât să ofere comunitătii absolvenţi flexibili, dinamici, creativi, cu spirit de iniţiativă şi adaptabilitate pe piaţa muncii.
Viitorii absolvenți ai Liceului Pipirig vor deveni capabili să se adapteze societății aflată în continuă schimbare, inclusiv vor contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei.

ERASMUS+

PLANIFICAREA ACTIVITĂTILOR

din implementarea Strategiei de internationalizare

1

ANALIZA NEVOILOR
DIN ȘCOALĂ

2

IDENTIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR

3

EXPERIENȚE
EUROPENE DE ÎNVĂȚARE

4

IMPLEMENTAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

Profesori beneficiari de mobilități de formare

15

Elevi VET stagiari Erasmus+

20

Ore de activitate profesionala internatională

2430

Beneficiari indirecți

1552

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE ÎN IMPLEMENTARE

2020-2027

FORMARE PROFESORI

Educatie de calitate pentru
elevii din mediul rural

Mobilități de formare Erasmus+
pentru profesorii educație școlară
2020-1-RO01-KA101-078339

PRACTICA ELEVI VET

Pregatire practica europeana pentru 
integrarea profesionala a  elevilor din mediul rural

Stagii de practică Erasmus+
pentru elevii VET
2020-1-RO01-KA102-079145

Croind talente


Proiecte de cooperare și 
mobilitate în domeniul
ÎPT, SEE 2014-2021
2019-EY-PCVET-0004

2020-1-RO01-KA120-VET-095626

Acreditare Erasmus, formare profesională 

LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ, PIPIRIG a obținut acreditare Erasmus pentru mobilități de stagii de practică pentru perioada 2021-2027. În fiecare an, 20 elevi învațământ tehnologic vor participa la stagii de practică de 3 săptămâni si 4 profesori vor beneficia de activități de job shadowing de 5 zile.

Proiecte derulate prin

ERASMUS+

INTERNATIONALIZARE   PIPIRIG

Proiecte realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Contact

Liceul Tehnologic Ion Creanga Pipirig
DAVID CREANGĂ, Nr. 464, COM. PIPIRIG, 617325,
Jud. NEAMŢ 
[email protected]
Telefon: +4 0233252014

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație 2020